ما در هنگی بی دوست داریم داستان موفقیت  زنبورداران و دستاوردهایشان را با افتخار منتشر کنیم و از موفقیت های آن ها داستان هایی مسرور آمیز بگوییم.

 

 

موسی شریفی

داستان درآمد بیش از 100میلیونی موسی شریفی زنبوردار از سایت هنگی بی

موسی شریفی یکی از زنبورداران پلت فرم هنگی است که از ابتدای کار همراه استارتاپ هنگی بوده و عمده بار شبکه سازی و پایش کیفیت زنبورداران هن...

ادامه مطلب